В дисциплината Приложна геометрия и инженерна графика - I част се изучават основите на Дескриптивната Геометрия - наука, която описва методите за изобразяване на пространствените тела върху една равнина, наречена чертожна или проекционна равнина. Изучават се:

- правилата за проектиране на пространствена фигура върху равнина;

- правилата за разчитане на чертежи и създаване на представа относно пространствената визия на изобразената фигура.

 

Дисциплината Приложна геометрия и инженерна графика - II част описва методите и правилата за съставяне на конструкторска документация. Инженерите по цял свят конструират своите машини и съоръжения, изготвяйки техническиа документация - чертежи, схеми, спецификации, обяснителни записки и др. Чертежите и схемите представляват графично „кодирана“ информация за изделието или елемента, подготвена при спазване на национални или международни стандарти.